fbpx
Mina Sidor

Allmän Donation - GEN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Om oss

Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och bildades 2013. Föreningen har som mål att aktivt bidra till samhället genom att arrangera evenemang och aktiviteter för barn och unga, där huvudgruppen kommer vara ensamkommande. Föreningen ska också rikta sin hjälp mot samhällets svaga grupper som exempelvis ensamma äldre, språksvaga medborgare och personer med hälsoproblem.

Humanitära mål

Föreningen har även som mål att med olika humanitära insatser bedriva verksamhet för utsatta människor, i synnerhet föräldralösa barn, i länder där behov av akut hjälp finns. Denna verksamhet bedrivs genom att förse de utsatta människorna, i synnerhet föräldralösa barn, med månatligt ekonomiskt stöd, hälso- och sjukvårdsstöd, bostadsstöd, mat och dylikt.

Vår vision

Vår vision är att utsatta föräldralösa barn ska få den omvårdnad och det stöd de behöver, så att de kan förverkliga sina drömmar och uppnå sina mål.

Vår mission

Vår mission är att hjälpa föräldralösa barn, stötta dem och erbjuda dem tjänster de är i behov av. Vi gör detta genom att engagera våra donatorer, samarbeta med globala experter, utvärdera våra insatser, öka medvetenheten, effektivisera insamlingen av medel och tillhandahålla berikande och interaktiva lokala tjänster.

Här hittar du våra stadgar

Våra stdagar
Mina Sidor
 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram