fbpx
Mina Sidor

Allmän Donation - GEN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Bli fadder till ett föräldralöst barn

Fadderskap - FAD - NY!

650,00  kr. 

Du har valt att donera 650,00 kr.  varje månad.

Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 650,00 kr.  varje månad

Förändra liv

Vi anser att möjligheterna blir stora för att ett barn ska uppnå sina fulla förmågor när barnet får de förutsättningarna som behövs. Det månatliga bidraget varje barn får förändrar deras liv.

En chans att leva

Föräldralösa barn förtjänar att få en chans, precis som alla andra barn. En chans att växa, upptäcka och tro på en framtid med obegränsade möjligheter. Hjälp oss sponsra alla utsatta föräldralösa barn som behöver hjälp och som finns registrerade på vår väntelista!

Omfattande omvårdnad

Ditt stöd ger ett föräldralöst barn brådskande månatlig finansiell hjälp, som vårdnadshavaren spenderar på barnets grundläggande behov. Vårt omfattande omvårdnadssystem ger sedan barnet åtkomst till sjukvård, psykoterapimottagning, undervisning, bostadsstöd med mera.
Sjukvård
Mental Hälsa
Bostadsstöd
Finansiell hjälp
Varor och leksaker
Utbildning

Hur fungerar det?

1.

Ansök om att bli fadder

Du åtar dig att bli fadder genom att betala för ett barns grundläggande behov varje månad.
2.

Registrering

Du matchas med ett föräldralöst barn när vi får din ansökan.
3.

Grattis till fadderskapet

Du är nu fadder och ger barnet ett månatligt stöd, och vi levererar det till barnet!
4.

Pågående stöd

Varje barn får åtkomst till gratis sjukvård, psykologisk rehabilitering, utbildningsstöd, boende, kläder och andra tjänster anpassade efter barnets behov.

Kan du hjälpa dem?

Bli fadder till ett föräldralöst barn på månadsbasis och ge barnet de redskap som behövs för att utvecklas.

Fadderskap - FAD - NY!

650,00  kr. 

Du har valt att donera 650,00 kr.  varje månad.

Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 650,00 kr.  varje månad

Mina Sidor
 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram