fbpx
Mina Sidor

Allmän Donation - GEN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Zakat al-Fitra

Genom att betala Zakat Al-Fitra på denna sida ger du Al-Ayn tillstånd att betala Zakat å dina vägnar. 

Du ger också Al-Ayn tillstånd att genomföra de rättsliga kraven för att överföra äganderätten till det belopp som du har betalat elektroniskt från dig själv till Al-Ayn för att kompensera för det belopp som betalats för din del. Beloppet per person är 100 kr (med avsikten att det i stället ska vara 3 kg ris och att allt överskridande av detta ska vara Sadaqa).

Zakat - ZAK

 kr. 
Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 100,00 kr. 

Mina Sidor
 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram