fbpx
Mina Sidor

Allmän Donation - GEN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Rädda ett barn, bli fadder idag.

Fadderskap - FAD - NY!

650,00  kr. 

Du har valt att donera 650,00 kr.  varje månad.

Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 650,00 kr.  varje månad

Hopp är ett viktigt redskap

Hopp är ett viktigt redskap. Det är genom hopp som ett föräldralöst barn kan ta sig igenom de mest tuffa tiderna. Hopp hjälper barnet ut från tragedi. Det kan inspirera utsatta föräldralösa barn att se positivt på sin framtid, släppa loss sin riktiga potential och förändra världen runtomkring dem.

På Al-Ayn tror vi på att uppmärksamma föräldralösa barn om deras potential och utveckla den så att de på egen hand kan göra sin egen resa mot en ljus framtid.

Fadderskap - FAD - NY!

650,00  kr. 

Du har valt att donera 650,00 kr.  varje månad.

Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 650,00 kr.  varje månad

Fadderskapsfond - ANN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Denna Muharram

förnyar vi vårt löfte att ta hand om utsatta föräldralösa barn, ge dem hopp och inspirera dem att utvecklas och ta vara på sin potential.

Du kan vara med i denna resa för att förvandla tragedi till hopp och göra hopp till handling. Du kan bli fadder åt ett barn genom att enbart bidra med 650 kronor som kommer lyfta barnet ut från fattigdom och hjälpa barnet återhämta sig från förlust samt trauma.

Rädda ett barn, bli fadder idag.

#ForOrphanedChildren

Sponsra ett barn I Irak

650 kronor per månad.

Ditt stöd förser det föräldralösa barnet med akut hjälp i form av månatliga bidrag som vårdnadshavaren spenderar på barnets grundläggande behov.

Al-Ayns omfattande vårdsystem på plats ger sedan barnet tillgång till gratis sjukvård, psykiskt stöd, undervisning, boendestöd och mycket mer!

Fadderskap - FAD - NY!

650,00  kr. 

Du har valt att donera 650,00 kr.  varje månad.

Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 650,00 kr.  varje månad

Sponsor a child in Iraq today

Bidra till fadderskap tillsammans med andra!

Allt stöd är värdefullt

Att bidra till fadderskap innebär att en givare ger en valfri månatlig eller engångssumma som går till de barnen som ännu inte matchats med en fadder.

Genom att bidra till ett fadderskap ingår du i gemenskap med andra människor som bryr sig om och stöttar utsatta föräldralösa barn i Irak.

 Tillsammans ser ni till att täcka de grundläggande behoven för de barn som inte har en fadder. Genom att bidra med en valfri summa, varje månad eller en gång, hjälper du till att barnen kan få mat, dryck, sjukvård och mer.

Fadderskapsfond - ANN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Support a child in Afghanistan today

Bekämpa krigets påverkan i Irak

Över en miljon föräldralösa barn i Irak lider än idag av krigets påverkan. En del av dessa barn fick inte möjlighet att ta farväl av sina föräldrar medan andra fick med egna ögon se dem bli bortdrivna av terroristerna. Vi hör numera inte så mycket om dessa barns tragedier och berättelser. De är bortglömda. De verkar inte existera.

Vi är Al-Ayn. Vi är på plats i Irak och hjälper för närvarande över 76 000 föräldralösa barn över hela landet. Sedan 2006 har mer än 114 000 föräldralösa barn fått trygghet, kärlek och långsiktigt välbefinnande genom Al-Ayns sponsringsprogram. Ungefär 52 000 av dessa barn har slutfört sitt sponsringsprogram under det senaste decenniet. Idag står mer än 2500 föräldralösa barn fortfarande på vår väntelista i hopp om stöd. Är du redo att hjälpa dem?

Ditt bidrag går oavkortat till de föräldralösa barnen. Vi drar inte av några administrativa avgifter

Fadderskap - FAD - NY!

650,00  kr. 

Du har valt att donera 650,00 kr.  varje månad.

Plus för att hjälpa till att täcka transaktionsavgifterna.
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 650,00 kr.  varje månad

Träffa 8-åriga Remas

Träffa 8-åriga Remas, som kommer ihåg varje detalj som rör hennes pappa som hon har förlorat. Hon kan berätta för oss om hans vänner och vad för mat han tyckte om. Remas lyssnar ofta på de gamla inspelningarna som hennes pappa har skickat och kan precis varje ord som sägs.

Att förlora en eller båda föräldrarna i en tidig ålder är skrämmande för varje barn. Det är dessutom betydligt svårare att förlora en förälder på grund av krig eller terrorism, vilket är fallet för många föräldralösa barn i Irak. Att återhämta sig från denna typ av trauma kan vara utmanande och kräver rätt typ av stöd.

Al-Ayn lägger stort fokus på barnens psykiska mående. Därför har en av de främsta prioriteringarna i flera år varit att erbjuda de utsatta barnen professionell hjälp genom rehabiliteringsprogram. Vi säkerställer att barn som Remas har de redskap som de behöver för att hantera sin sorg och återhämta sig från sitt trauma.

De utsatta barnen som vi hjälper håller hårt om sina sorgliga minnen, precis som Remas som inte glömmer hur hon förlorade sin far. Vår uppgift är att finnas där när de delar med sig av dessa minnen.
Read more
Mina Sidor
 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram