Projektfond - CON

Yrkesutbildning - TRA

Psykisk hälsa - REH

Utbildningsstöd - EDU

Sjukvård - MED

Fadderskapsfond - ANN