Fadderskap autobetalning

Ramadan Månad - 2022

Stöd till Al-Ayn

Träd av dygder 3016 - CON

Bostadstöd

Lysande Stjärnor-center - CON

Fadderskaps betalning

(B) Allmän Donation MON - GEN

Fadderskap - FAD - NY!

(B) Allmän Donation - GEN