Givare öppnar sin egen bössa

Fadderskap - FAD - NY! - Email

Utbildningsstöd - EDU - Email

Sjukvård - MED - Email

Yrkesutbildning - TRA - Email

Bostadstöd - email

Bostadsstöd- REF-IRQ

Vinter paket - WIN-IRQ

Fadderskap autobetalning

Ramadan Månad - 2022