fbpx
Mina Sidor

Allmän Donation - GEN

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Bostadsstöd

Alla barn borde ha ett riktigt hem, så att de kan få en lycklig och trygg uppväxt.

Bostadstöd

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

En säker plats

Al-Ayn Irak har återuppbyggt över 495 hem. Tack vare era donationer har vi på ASCS, i samarbete med Al-Ayn Irak, kunnat hjälpa till att återuppbygga hem och förändrar redan föräldralösa barns liv. Men på grund av den allvarliga bostadskrisen väntar många familjer fortfarande på boende. Nedan följer exempel på slutförda projekt som har tillhandahållit säkra platser för behövande utsatta familjer i Irak.

Ett hem

Många familjer väntar på att få ett hem och behöver hjälp. Därför fortsätter vi bygga och reparera enskilda hem, och bygga hyreshus.
Berättelse

Låt oss presentera Noor

Noor-ulhuda förlorade sin pappa när hon var 6. Hennes familj levde i hemska omständigheter och kunde inte hitta ett säkert hem. Deras nya hus är en del av hyreshuset Imam Al-Jawad, där de bor med 27 andra familjer. Noor-ulhuda och hennes vänner ville visa hur glada de var. När hon kom till det lokala Al-Ayn Irak-kontoret gav hon personalen där ett kartonghus (se bilden) som hon hade själv gjort!

Hyreshus

Vi anser att ett säkert hem är en mänsklig rättighet. Därför bygger vi fler hyreshus i Irak på donerad mark, och reparerar andra hem.

Renovering

Ett hem är en simpel rättighet. Många utsatta föräldralösa barn och deras familjer i Irak bor på osäkra platser, som påminner dem om det de har förlorat. Som en del av vårt löfte att ge dessa barn den omvårdnad de behöver, och tack vare ditt stöd, fortsätter vi på Al-Ayn for Social Care Sweden att reparera hundratals hus.

Bidra redan idag

När du bidrar till ett av våra Sadaqa Jariya-projekt förändrar du liv och skapar en ljusare framtid.

Bostadstöd

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Betald hyra

Många familjer som får hjälp av oss hyr sina hem. Hyran är ofta för hög för familjen och många har svårt att betala varje månad. På grund av bostadskrisen hjälper vi på Al-Ayn for Social Care Sweden behövande utsatta familjer betala hyran. I vissa fall betalar vi hela hyran.

Bygga hus

Vi på Al-Ayn for Social Care Sweden, i samarbete med Al-Ayn Irak, bygger hus för sponsrade familjer som saknar eller inte har lämpligt boende. Ingenjörsavdelningen på Al-Ayn Irak designar hus, implementerar planerna och kontrollerar hela arbetet tills boendet överlämnas till familjen.

Bidra redan idag

När du bidrar till ett av våra Sadaqa Jariya-projekt förändrar du liv och skapar en ljusare framtid.

Bostadstöd

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

Mina Sidor
 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Villkor

Donationstotal: 50,00 kr.  One Time

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram