Läs om oss


Alayns föreningsarbete påbörjades i samband med en välgörenhetsinsamling 2013 för att hjälpa föräldralösa barn i Irak. Barn som levde under mycket svåra förhållanden.

Det började när en grupp välgörare blev sponsorer åt ett antal föräldralösa barn genom att samarbeta med Alayn i Irak (antalet registrerade föräldralösa barn hos Alayn är 33000). Vid kontakten såg vi direkt hur stora problem och hinder som möter föräldralösa barn, samtidigt som de föräldralösa barnen blir enormt lyckliga när de får ekonomiskt och socialt stöd. 
Efter det föddes idén att starta en förening här i Sverige med samarbete med Alayn i Irak. Antalet frivillig personal inom Alayn förening var inte fler än att de kunde räknas på ena handens fingrar när huvudkontoret i Eskilstuna öppnades. Där ligger det fortfarande.   

Utvecklingen av arbetet har skett gradvis. Vi delar ut bössor för insamling av pengar. Sedan skickar vi dem vidare till Irak. Vi samlar även in kläder, leksaker och annat som barnen behöver i olika åldrar.         
Dessa föräldralösa barn blir oerhört glada över insamlingen av gåvor som skänks från barnen i Sverige. Det är detta som motiverar oss att fortsätta arbeta och försöka utveckla det dag efter dag för att nå våra mål, vilket är det viktigaste bidraget. Även om bidraget är enkelt så  lindrar det lidandet för de föräldralösa barnen och låter de synas i världen.


Org. Nr.  : 802471-6451