#värna våra barn

Vad innebär det att vara "en del av fadderskapet"?

- Att vara en del av fadderskapet innebär att man tillsammans med andra generösa donatorer hjälps åt för att täcka ett barns grundläggande behov. Man väljer själv vilket belopp som önskas och när det skall doneras. Det ska vara enkelt att donera!  Ange donationskoden "AYN-ANN " vid överföring.


Vad innebär det att vara fadder?
 (http://www.alayn.se/sv/bli-fadder)- Fadderskapet innebär att man är fadder åt ett barn, man sponsrar privat. Här är man bunden ett helt år och det finns 4 alternativ att välja när man vill bli fadder åt ett barn, där det minsta beloppet är 650kr/barn. Man väljer själv om man ska donera; månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.