Nöjesresor

Positiva resultat som visade sig efter underhållningsprogram som Al-Ayn gjorde i samarbete med unga volontärer och specialister.

Resultatet bekräftar att programmet bidrar effektivt till att förändra barnets psykiska situation.