Jag heter Ghadeer

Ghadeer… Stark som Zainab (as)

Jag heter Ghadeer. Jag älskar poesi. Det förvånar folk eftersom att jag ser liten ut och kan ibland vara väldigt blyg. När jag var åtta år gammal, bjöd Al-Ayn in mig för att recitera en dikt för en publik av fyrahundra människor. När jag stod upp för att recitera tog mina nerver över hela mig en stund, och jag glömde bort texten. Volontärerna bad publiken att applådera, jag visste att applåderna var för att muntra upp mig. Jag lämnade mina nerver, återställde mig själv och reciterade dikten perfekt med självsäkerhet. Sen den dagen jag delade med mig till Al-Ayn om min kärlek för poesi har dem alltid skapat och bjudit mig på möjligheter för att utveckla min passion 

#InspireradAvDamZainab (as)

#Värna Våra Barn
Bli fadder till ett föräldralöst barn idag.