Jag heter Emad.

Jag heter Emad. Jag är en bilförare på Al-Ayn. Förra året träffade jag Ali, faderlös barn som är sponsrad av Al-Ayn. Ali fick diagnos på obotlig cancer och han inte har mycket tid kvar att leva.  Jag är mer sedd som en vän än en bilförare. I detta fall blev jag både hans vän och som familj för honom under denna tid. Hans sista önskan var att besöka Imam Hussain’s heliga plats i Karbala. Jag fick uppgiften att ta honom och sin familj dit. Det var en lång och tröttsam resa från Baghdad till Karbala, men jag kände mig hedrad och ödmjuk att jag fick chansen att uppfylla Alis önskan. Fyra dagar efter denna resa fick jag ett samtal från Alis mor att Ali har skyndats till sjukhuset. Genast försökte jag mitt bästa att komma fram till sjukhuset så fort jag kunde. Innan jag hann fram fick jag ett till samtal, Ali förlorade kampen mot cancern. Jag var helt utom mig och upprörd när han gick bort. Vårt jobb är tufft och mentalt utmatande, men vi gör det! Vi skulle kunna gå igenom eld och vatten för dessa barn.
#InspireradAvAlAbbas (as)

#Värna Våra Barn
Bli fadder till ett föräldralöst barn idag.