.

Al-Ayn deltar i FNs möte om mänskliga rättigheter

- Al-Ayn for Social Care Foundation har tagit stora steg i att erbjuda ekonomiskt, materiellt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt stöd
- för föräldralösa barn och flyktingar som tvångsförflyttats i stora områden av Irak
- Vi lägger nu fokus på den psykologiska rehabiliteringen av de som drabbats av våldet som präglade landet
- Att uppmärksamma mental hälsa, effekterna av på varandra följande krig och dåliga säkerhetsförållanden är inbäddat i vårt arbete
- Hikayati projektet är unikt av sitt slag i Irak och i regionen. Syftet med projektet är att förse barnen med den kärlek och ömhet som de berövades på grund av förlusten av sina föräldrar
-  Målet är att bygga barnens självförtroende så att de kan bli aktiva positiva individer bland sina familjer och i samhället
- FN:s konvention om barns rättigheter (1989) fastställer i ingressen att för full utveckling behöver barnen växa upp i en miljö fylld med kärlek, glädje och förståelse
- Det är här vårt projekt kommer in: för att uppnå det här målet
- Här tar vi tillfället i akt att sträcka ut våra händer för ett samarbete med alla involverade parter för att stötta varandra och bygga partnerskap för att uppnå vårt gemensamma mål, som kan sprida fred och social trygghet.
- Tack.