Mariams reaktion!

Vad var Mariams reaktion efter att ha sett sin döde far täckt med blod? Mariams psykiska ohälsa började den dagen som hon fick syn på sin älskade pappa täckt med blod. Han var död. Hennes chock efter denna synen ledde till att hon fick posttraumatiskt stressyndrom. Det innebär att varenda detalj, som har med hennes pappas död att göra, upplevs som en mardröm. Även de ritualer som vanligtvis utförs när någon muslim dör t.ex. recitation av koranen. Förutom detta så isolerade hon sig från familj och vänner, tappade självförtroendet och blev aggressiv. På grund av psykiska följder tvingades 13 åriga Mariam att hoppa av högstadiet. Alayns rehabiliteringscenter hjälpte Mariam med hennes psykiska tillstånd genom psykiatrisk behandling. Hela behandlingen var välplanerad och utfördes av skickliga psykologer. Behandlingen varade i 120 dagar och omfattade bl.a. korrigeringen av negativa tankar till positiva genom att låta henne skriva ner sina negativa och positiva tankar och sedan låta henne koncentrera sig på de positiva. Andra saker som ingick i behandlingen var att använda sig av olika belöningsmetoder, där Mariam blev belönad för varje framsteg som hon gjorde. Behandlingen innefattar även en kontinuerlig uppföljning av Mariams psykiska tillstånd. Fyra månader efter behandlingen gjordes det en ny undersökning av Mariams tillstånd av en forskare inom psykologi. Resultaten var väldigt positiva och Mariam hade tack vare det terapeutiska programmet blivit frisk igen. Metoden att skriva negativa tankar och byta ut de mot positiva samt att göra ett arbetsschema med olika delmål, visade resultat. Detta ledde till att hon kunde återfå sitt förtroende igen och aktivera det sociala nätverket genom att gå ut och delta i olika aktiviteter och skaffa sig vänner. personlig information: Ålder 13 år Syskon: 4 st kön: flicka boende: bra hälsa: trötthet & kraftlöshet Relation/förhållandet: Bor hemma med sin familj Årskurs: 7 problemet och dess orsak: - ilska - Dåligt självförtroende - Blyghet/blygsel - Att hamna utanför samhället - Lämna skolan och kompisarna - Rädsla för ljudet av recitation av koranen. Behandlingsprogram: - Antal dagar: 120 - 4 behandlingar - Undersöka det psykiska tillståndet och dess orsak. - Korrigeringen av negativa tankar till positiva. - En tabell med de positiva och negativa tankarna. - Meditation - Inta positiva resp. negativa roller, för att uppleva skillnaden. - Provlyssna gradvis på recitation av koranen. - Uppmuntra med gåvor. - Aktivera den sociala nätverket genom att börja med familjen. Informera mamman om att inte använda våldsmetoder i uppfostrandet. Resultatet: - Aktivera den sociala nätverket. - Fick tillbaka sitt självförtroendet - Lyckades mer än en gång lyssna på recitation av koranen och var på gott humör.