Jafars psykiska smärtor

Depression, isolation samt plockning av huvudhåret är vad faderlösa Jafar lider av efter förlusten av sin far!

Faderlösa Jafar är knappa 13 år gammal och trots det lider han av psykiska smärtor, däribland konstant depression och isolation. Han vill inte prata med någon, lider av tvångssyndrom och rad andra psykiska smärtor efter förlusten av sin far. Därför har Al-Ayns rådgivnings- och rehabiliteringscenter snabbat på Jafars rehabiliteringsprocess och format ett eget schema för honom. I rehabiliteringsprocessen inkluderas Jafars mamma för att fungera som ett stöd tillsammans med den professionella psykologen. Samtidigt får hon råd av psykologen angående hanteringen av Jafar vid olika situationer och psykologen underströk vikten av att hålla sig borta från barnaga. I denna rehabiliteringsprocess användes diverse metoder för att hjälpa Jafar, som exempel höll man Jafar ockuperad med underhållande aktiviteter samt använde professionella metoder för att öka hans sociala aktivitet och hjälpa honom bli av med hans tvångssyndrom. En utförlig studering av den miljö som Jafar lever i utfördes också.

Tack vare den koncentrerade rehabiliteringen lyckades man bota Jafar med rekordfart och nu lider Jafar inte längre av ovannämnda smärtor. Utöver det har Jafar lyckats hitta en bästa kompis som hjälper honom förbättra sin psykiska hälsa.

Al-Ayn dokumenterar hundratals liknande fall över hela Irak och understryker behovet av att stå emot dessa sociala hinder och hjälpa alla föräldralösa/faderlösa som lider av svår psykisk ohälsa. Om de nödvändiga åtgärderna inte vidtas vid rätt tillfälle riskerar den psykiska ohälsan bli alltför vanlig i landet.