Jafar begå självmord!

Varför försökte Jafar begå självmord efter att sin far miste livet?
Därför ville 10 årige Jafar begå självmord!
En av de psykiska fallen, som Al-ayn Rehabiliterings- och rådgivningscenter har fått i uppgift att behandla, handlar om Jafar, en 10 årig pojke som nästan lyckades ta livet av sig genom att hänga sig själv i ett av klassrummen i hans skola. Tack vare sin vän lever han idag, dock med väldigt allvarliga psykiska problem.
Jafars självmordstankar började dyka upp efter att ha förlorat både sin pappa i ett bombdåd och sett sin äldre bror död. Han drabbades av en svår depression, livet hade ingen betydelse efter hans fars och brors bortgång. Depressionen utvecklades till ett tillstånd som gjorde honom aggressiv och detta isolerade honom från omvärlden. 
Psykologerna i Al-ayns rehabiliteringscentrum hävdar att förlorandet av hans far och pratandet i familjen om explosionens detaljer samt se sin bror dödad framför sina ögon ligger till grunden av den psykiska ohälsan som Jafar har råkat ut för. 
Pressen som legat över modern har lett till att hon inte kunnat ta hand om Jafar på det sättet som han hade behövt, hon var så upptagen med att sörja hennes äldste son att hon glömde att hon hade en till son. Detta ses som förståeligt från moderns håll och Jafar har fått en möjlighet till rehabilitering.